Multimèdia

COMPTE PERSONAL

Cada família pot disposar d'un compte personal dins del web de l'Escola Pia de Granollers (http://www.epiagranollers.cat) que li permetrà gaudir dels serveis que ofereix Google (correu electrònic Gmail, Picasa, Blogger, Calendar, ...) i de tota la informació, reservada o pública, que la comunitat escolar vulgui compartir entre els alumnes, personal docent, les famílies, ... (per aconseguir formació d'aquestes utilitats clica aquí)

Per tant, caldrà accedir amb el compte personal de cada família (el format és "familia.cognom1-cognom2@epiagranollers.cat", on el cognom1 i el cognom2 són els que pertanyen als alumnes i que els representants legals i/o familiars escollin) quan la informació del web sigui restringida i no pública (fotografies, comentaris, ...).

Si algú no disposa de les seves dades (usuari i password) referents al compte personal familiar, s'haurà de posar en contacte amb el tutor del/de la fill/a o bé enviar un correu electrònic a ampa@epiagranollers.cat per rebre instruccions.


FACEBOOK I TWITTER

Si algú està interessat/da a crear un grup en el Facebook i/o en el Twitter i actualitzar amb una certa regularitat totes les activitats i informacions que l'AMPA genera, caldria que es posés en contacte amb la Junta (ampa@epiagranollers.cat) perquè es pugui valorar la proposta i donar-li suport, si s'escau.

Arxiu de notícies