15 de nov. 2013

Propera Assemblea de l'AMPA

Associació de mares i pares de l’Escola Pia de Granollers
 


CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL
 
Data: Dijous, 28 de novembre de 2013
Hora: 1era convocatòria 20:00h i 2a convocatòria 20:30h
Lloc: Església de l’Escola Pia, entrada pel C/ St Josep de Calassanç
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Junta Directiva de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Pia de Granollers us convoca en Assemblea ordinària amb el següent:
 
ORDRE DEL DIA:
 
  1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’Acta anterior.
  2. Proposta de membres de la Junta Directiva, altes, baixes i responsabilitats. Presentació de representants de delegats
  3. Exposar a totes les famílies l’assegurança d’orfenesa.
  4. Projecte compartit, globus (projectecompartit@epiagranollers.cat)
  5. Presentació de la  Memòria, Desenvolupament Estratègics i Objectius de l’AMPA de Granollers.
  6. Presentació i aprovació de l’estat de comptes 2012-2013 i el pressupost del curs 2013-2014.
  7. Elecció d’un censor entre els associats que revisi l’estat de comptes.
  8. Informacions, precs, preguntes i aportacions diverses.
  9. Sopar ofert a tots els assistents.

Arxiu de notícies