10 de des. 2012

Cibncurs de pessebres 2012

CONCURS DE PESSEBRES
NADAL
2012

Data lliurament pessebres: 13 i 14 de Desembre 2012
CATEGORIES:
A. Alumnes de 1r. i 2n. de primària
B. Alumnes de 3r. i 4t. de primària
C. Alumnes de 5è. i 6è. de primària
D. Alumnes d'ESO i Batxillerat
E. GRUP FAMILIAR
BASES
- Superfície màxima de 60x40 cm. Pessebre obert o tancat.
- Dins d’una caixa o descobert.
- Qualsevol tipus de figures (originals, de fabricació pròpia, fang, guix, suro, plastilina, fullola, cartró, canya,
paper, etc.).
- Cada pessebre anirà acompanyat d’un sobre tancat on s’indicarà de forma visible la categoria. A dins hi anirà el/s nom/s, els cognoms i el curs i la classe on pertany l'alumne/s..
- El màxim de participants per cada pessebre és de 5.
- Els alumnes que participin junts i siguin de diferents cursos ho faran en la categoria E, grup familiar.
- Si es lliure un pessebre fora del plaç establert o bé no compleix alguna de les bases anteriorment detallades, serà exposat junt amb els altres, però NO serà considerat dins el concurs de pessebres. Aquest any serem estrictes. Atenció amb les mides!!!!
LLIURAMENT DELS PESSEBRES:
Es farà el dijous 13 i divendres 14 de desembre de la següent manera:
- Lloc: Església de l’Escola Pia (porta del patí de l’escola)
- Horari: al matí de 3/4 de 9 a les 9 ia la tarda de 5 a 1/4 de 6.

PREMIS:
Primer, segon i tercer en cada una de les categories i record per a tots els participants. En cas que un participant
participi en més d’una categoria només rebrà un premi i aquest serà el més important obtingut. En cap cas un mateix pessebre podrà ser guanyador en diferents categories.
A més, donarem un premi addicional, al millor pessebre de l’exposició (aquest premi exclourà al pessebre
guanyador de poder rebre algun dels premis atorgats a la categoria on pertanyi).
RETORN DE LES OBRES:
Es recolliran el dijous 20 i divendres 21 de desembre de les 5 a 2/4 de 6 de la tarda.
Els pessebres que quedin a l’escola durant les vacances de Nadal, seran destruïts, únicament es guardaran
aquells pessebres que explícitament el seu propietari hagi expressat la impossibilitat de recollir-lo a les dates
indicades.

EXPOSICIÓ DELS PESSEBRES:
Els pessebres romandran exposats als passadissos de l’escola des del dilluns 17 fins divendres 21 de
desembre del 2012.
JURAT:
Estarà format per persones vinculades a l’art pessebrista. Es reserva el dret de deixar deserta alguna categoria.
Es farà la valoració el divendres 14, abans d’exposar els pessebres a l’escola, per evitar possibles danys i/o
desperfectes.

Restaran fora de concurs aquells pessebres que no compleixin les bases.

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Marta Molins (tel. 649 42 97 78).

LA JUNTA DE L' AMPA

Arxiu de notícies